A klub

Egy kis történelem
 

Magyarországon az elsők között, 1906-ban alakult a Soproni Fotóklub (Soproni Photo Club). Az egyesület már az alapítás évében Országos Fotókiállítást szervezett.
1900 körül már virágzik a műkedvelő fényképezés, s 1902-ben létrehozzák a Klub közvetlen elődjét, mint a Képzőművészeti Kör Csoportját. 1905-ben képzőművészeti kiállítás keretén belül mutatkoztak be műveikkel a soproni közönségnek. Önállóságra való törekvésük eredményeként 1906-ban önálló egyesületként megalakult a Soproni Photo Club. Tagsága csatlakozott az 1905-ben alakult Magyar Amatőr fényképezők Országos Szövetségéhez, mint annak Soproni Csoportja. Az egyesület már az alapítás évében – elsők között Magyarországon – Országos Fotókiállítást rendezett. A Klubnak már komoly felkészültségű kiállítói voltak, mint: Roth Gusztáv, Rötting Odo, Heim Ferenc és Heinrich Román.

Az I. világháború rányomta bélyegét a soproni fotóséletre is. Dr. Csatkai Endre nevéhez fűződik annak újjászervezése. Az 1920-as évek nagy fejlődést hoznak a fotó technikában, és az új lehetőségeknek, a jó szervezésnek köszönhetően a Klub életében is. Ország-világ szerte ismert alkotók vezetik, és vesznek részt tevékenyen a csoport életében, mint Diebold Károly, Angyalfi Andor, Csík Ferenc. Az eredményes hazai és nemzetközi kapcsolatok révén, a tizenhat kiállítót nyilvántartó Klub az elsők közé emelkedik. Ezen időszakban (1930-1947) hét nemzetközi kiállítást rendeznek Sopronban, s több vándor díj kerül végleg a Soproni Photo Club birtokába. Ismét sokáig kiválót alkotók indulása esik ez időszakra, mint: Kovács Károly, Szászvárosi József, Finta Béla.

A II. világháború eseményei is csak csökkenteni tudták a Klub tevékenységét. Az élgárda még aktív tagjai mellett újabb kiváló alkotók állnak csatasorba. Őrszigety Frigyes, Beskó József, Váraljai József, Németh Béla, Fodor Ferenc nevével találkozhatunk leggyakrabban a kiállítások katalógusaiban.
Az 50 éves jubileumát ismét önálló egyesületként ünnepelheti a Soproni Fotoclub. Méltó elismerés, hogy soraiból az 1956-ban alakult Magyar Fotóművészek Szövetsége nyolc alapító tagot számlált.

A központi intézkedésekkel nehezített, a sok szervezőmunkát igénylő időszakot a Klub a jól teljesítő vezetés révén vészeli át. Meg kell említeni Torma József, Erdőcs László, Csupor József, Varga József és Váraljai József munkásságát. Az 1964-es esztendő szomorú dátum a Klub történetében. A Művelődési Ház átépítése miatt helység nélkül maradt az Egyesület. A következő évek működése az egyéni szereplésekre korlátozódik, a közös tevékenységek ez idő alatt szünetelnek. A város üzemi- és intézményi szakkörei adnak helyet a Klub tagjainak, s a baráti találkozóknak.

1973-ban a Művelődési Központ ismételten helyet tud biztosítani a Klubnak, bár hiányzik a korábban megszokott könyvtár, laboratórium, és műterem. A fotótechnika fejlődése, az országszerte alakuló Fotóklubok tevékenysége, a fotómozgalom újjáéledése szemléleti-működési változásokat tett szükségessé. A választott vezetőség – Fodor Ferenc, Prunner László, Sipos Ferenc, Szendrő Béla, Vácz Ferenc – alkalmazkodik a megnövekedett követelményekhez, s megszervezi az önellátó, önfenntartó művészeti csoport fennmaradásának szükségleteit. A Klub anyagi támogatás nélkül, saját eszközeire támaszkodva, saját laboratórium nélkül működik tovább. Lelkes odaadó munka nyomán, az évente megrendezésre kerülő helyi kiállítások szervezésével, az országos kiállításokon-pályázatokon való sikeres szereplések révén a Klub újból az elsők közé emelkedik. Az 1978-ban létrehozott I. Pannónia Fotószalon vándorserlegén elsőként a Soproni Fotóklub neve áll. A sikerekhez, az említett neveken kívül munkájukkal nagy mértékben hozzájárultak még: Horváth József, Karner Károly, Erdős Imre, Holnthoner Rita, Kiss Balázs, Pethő Zoltán, és még sorolhatnánk..
A klub munkája a város környékének fotóséletére is kihat. Az intézményekben, a járás falvaiban bemutató kiállítások rendezésére, sok helyen fotótanfolyamok tartására is sor került. 1980-ban a II. Pannónia Fotószalont már a Klub rendezi, melyet egy nagy sikerű alkotótábor követ. 1981-ben a 75 éves jubileumát egyedülálló rendezvénnyel, a Soproni Fotóklub jelenlegi- és volt-tagjainak gyűjteményes kiállításával ünnepli, ahol 1908 és 1981 között készült alkotások kerültek bemutatásra. A jubileumi évben ad helyet a város a Klub segítségével a Népművelődési Intézet Felsőfokú Fotótanfolyamának.

A felsorolt tevékenységekért a Soproni Fotóklub a “Szocialista Kultúráért” kitüntetést kapta a Művelődési Minisztertől, valamint az egyéni, és kollektív szereplésekért a Népművelődési Intézet Nívódíját is kiérdemelte.

1982-ben ismét alkotótelepet rendez a Klub, melynek vezetését Wágner Ferenc végzi. 1983-ban megalakul a Magyar Fotóklubok és Szakkörök Szövetsége (MAFOSZ – jelenleg: Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége) melynek egyik alapító tagja a Soproni Fotóklub.

A szövetség által évente rendezett Szalon serlegén is szerepel győztesként a Klub neve. Az 1983-84-es év kezdete a külföldi, Burgenlandi fotóskapcsolatoknak. Vösendorf, Mattersburg, Traiskirchen és Eisenstadt az állomásai a cserekiállításoknak, baráti találkozóknak.

A nyolcvanas évek második fele újabb sikeres alkotókat vonultat fel. A Klub által rendezett 9. Pannónia Fotószalon egyik díját G. Nagy László, Horváth Endre, Újvári Gábor képeit tartalmazó kollekció kapta. A klubtagság egyéni és kollektív eredményei, az Országos Szövetség kitüntető plakettjét hozza négy alkalommal, melyben oroszlán része volt ezen időszak legeredményesebb kiállítójának Fodor Ferencnek is.

A kilencvenes évek kezdetén többen abbahagyták az aktív fotózást, a tagság eredményessége azonban változatlan. Újabb, s egyre fiatalabb alkotók: Aszódi András, Németh Péter szerepelnek kiállításokon. Az 1996-ban megrendezett Országos Fotószalon képanyagában is újabb neveket találhatunk: Bán Lajos, Garay Mihály, Griechisch Tamás, Folcz Tóbiás, Hajdú Edit, Hauszner Sándor, Dr. Nagy Attila.

Az elmúlt időszak eseményei
 

1998-ban “Városunk Sopron” címmel kiállítást rendeztünk a Magyar Művelődés Házában.
2000-ben indult útjára a Kisalföldi Fotószalon, mely a megyénkben működő fotóklubok közös vándorkiállítása. 2002 tavaszán ismét országos fotópályázat került megrendezésre Városaink az Ezredfordulón címmel. Augusztusban kamara kiállításon mutattuk be városunkat a Német testvérváros, Kempten lakóinak. Ősszel került bemutatásra a II. Kisalföldi Fotószalon képanyaga, majd a 2003-as év elején ismételten a Testvérvárosi együttműködéseknek köszönhetően közös bemutató kiállítás volt látható Eisenstadtban.
A Liszt Ferenc Kulturális Központ átépítése miatt adódó helységproblémákat az aktív tagság már zökkenőmentesen átvészelte. Köszönettel tartozunk Gaál Máriának és Bindes Ferenc plébánosnak, akik befogadták a Fotóklubot, és a mai napig is helységet biztosítanak számára.
A 2003-as, 14. Pannónia Fotószalon, és a hozzá kapcsolódó Fotóművészeti Fórum megrendezését is a Soproni Fotóklub vállalta fel ( a Fotóklub kollekcióját a zsűri díjjal jutalmazta). 2004-ben először rendeztünk fotópályázatot minden Sopron és vonzáskörzetében élő alkotó számára, melyre 60 szerző 271 képe érkezett be. Ennek kiállítása aug. 29-én a Fő téren, majd szeptemberben a Wrenkh Ede Közösségi Ház galériájában volt látható. 2005 tavaszán bemutatkozási lehetőséget kaptunk A Liszt Ferenc Kulturális és Konferencia Központban. A nyár folyamán ismét pályázatot és kiállítást rendeztünk a Sopron és környékén élők számára. A Magyar Fotográfia Napját már hagyományosan Sopron Fő terén megrendezett szabadtéri kiállítással, bemutatóval ünnepeltük. Külső becslések szerint csak ezen az egy napon több mint 2000-en voltak kíváncsiak a Fotóklub jelenére és múltjára. (A tervezett 18 órás zárórát a nézők sokasága miatt 20 órára kellett kitolni.)

2005 szeptembere óta ismételten bejegyzett egyesületként működik tovább a Soproni Fotóklub.

2001 óta tagjaink között évente házi pályázatot rendezünk “Az év szerzője” címmel. Első alkalommal Folcz Tóbiás, második alkalommal Aszódi András, majd Németh Elemér, 2004-ben ismét Folcz Tóbiás, majd 2005-ben Aszódi András bizonyult a legjobbnak.

A 100 éves Soproni Fotóklubnak jelenleg 33 tagja van, a legfiatalabb 14, míg a legidősebb 74 éves. Közülük öten: Prunner László, Hauszner Sándor, dr. Nagy Attila, Aszódi András és Folcz Tóbiás a fotóművész címet is kiérdemelték. Utóbbiak ketten a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség (FIAP) fotóművész címét (AFIAP) is elnyerték. Prunner László több mint ötven éves kiemelkedő tevékenységét az országos szövetség (MAFOSZ) életmű kitüntetéssel jutalmazta.
Jelenleg a Klub vezetősége: ifj. Folcz Tóbiás, Prunner László, dr. Nagy Attila és Csigó Gergely fotóművészek.